Carla Gracia (Barcelona, ​​1980) is a writer and creative writing teacher. She has a degree in Communication Sciences from Ramon Llull University, a postgraduate degree in Conflict Management and Resolution and an international MBA. After living in France, England and the USA, she embarked on the adventure of traveling around the world. It was on this journey that she discovered her vocation for the craft of writing.
After publishing several essay books, in 2014 she wrote her first novel, "Set dies de Gràcia", which was translated into Spanish, Italian and Polish. For this work, she received, among others, the Alghero Donna Prize for Literature and Journalism in the International section at the Rome Book Fair.
Since then, she has published "L’abisme", a novel for adults, and "Contem la revolta", an illustrated album for children.
She is a professor of writing at the Laboratori de Lletres and an associate professor at the Universitat Internacional de Catalunya (UIC) where she teaches written communication and creative writing. She also collaborates with producers in audiovisual script writing. Her last script, produced by Batabat and directed by Albert Folk, has been selected for the Huesca International Film Festival. She is a PhD candidate in Creative Writing at the University of Bath Spa (England) and is writing her next adult novel in English.

...................................

Carla Gracia (Barcelona, 1980) és escriptora i professora d'escriptura. És llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Ramon Llull, té un postgrau en Gestió i Resolució de Conflictes i un MBA internacional. Després d'estar vivint a França, Anglaterra i els EEUU, va emprendre l'aventura de fer la volta al món. Va ser en aquest viatge on va descobrir la vocació per l'ofici d'escriure.
Després de publicar diversos llibres d'assaig, el 2014 va publicar la seva primera novel·la, Set dies de Gràcia, que va ser traduïda a l'italià i el polonès. Per aquesta obra va rebre, entre d'altres, el premi Alghero Donna de Literatura i Periodisme en la secció Internacional a la Fira del Llibre de Roma.
Des d’aleshores ha publicat L’abisme, novel·la per adults, i Contem la revolta, àlbum il·lustrat per a infants. 
És professora d'escriptura al Laboratori de Lletres i professora associada de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) on imparteix classes de comunicació escrita i escriptura creativa. També col·labora amb productores amb l'escriptura de guions audiovisuals. L'últim guió que ha escrit ha estat seleccionat al Festival Internacional de Cinema de Huesca. És doctoranda en Escriptura Creativa per la Universitat de Bath Spa (Anglaterra) i està escrivint la seva següent novel·la per adults en anglès.

...................................

Carla Gracia (Barcelona, 1980) es escritora y profesora de escritura. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Ramon Llull, tiene un posgrado en Gestión y Resolución de Conflictos y un MBA internacional. Después de vivir en Francia, Inglaterra y los EE. UU., emprendió la aventura de hacer la vuelta en el mundo. Fue en este viaje donde descubrió la vocación por el oficio de escribir.
Después de publicar varios libros de ensayo, el 2014 escribió su primera novela, Set dies de Gràcia, que fue traducida al castellano, el italiano y el polaco. Por esta obra recibió, entre otros, el premio Alghero Donna de Literatura y Periodismo en la sección Internacional a la Feria del Libro de Roma.
Desde entonces ha publicado L’abismo (en catalán y castellano), novela para adultos, y Contem la revolta, álbum ilustrado para niños.
Es profesora de escritura en el Laboratori de Lletres y profesora asociada de la Universidad Internacional de Cataluña (UIC) donde imparte clases de comunicación escrita y escritura creativa. También colabora con productoras en la escritura de guiones audiovisuales. Su último guion, producido por Batabat y dirigido por Albert Folk, ha sido selelccionado en el Festival Internacional de Cine de Huesca. Es doctoranda en Escritura Creativa por la Universidad de Bath Spa (Inglaterra) y está escribiendo su siguiente novela para adultos en inglés.
Back to Top