Ens recordaran
Edited by: UNIVERS
ISBN: 9788418887185
Original language: Catalan
Translations: Spanish (Catedral)Aquesta és la història de la vida d'una dona que va ser innovadora en el seu temps però que va quedar invisibilitzada pels homes de la seva família.
Filla d'un indi i d'una catalana, Mercè Pàniker va créixer a la Barcelona dels anys vint del segle passat i va passar l'adolescència en un internat de l'Alemanya nazi, d'on tornaria en esclatar la Segona Guerra Mundial. Va estudiar química a la Universitat de Barcelona, i poc després un màster a la Universitat de Leeds, on hi havia matriculades només quatre noies entre més de vint nois. Sovint va ser l'única dona en un món d'homes i sempre va mirar de cara a tothom, sense excusar-se, sense demanar permís. 
En tornar a Barcelona, es va posar al capdavant de l'empresa familiar Pàniker, S.A. d'encolats i va promoure una xarxa associativa forta dins del sector químic. Quan el seu marit mor de manera sobtada, ella, a més, haurà de pujar els seus quatre fills tota sola. Amb l'arribada de la democràcia, s'involucrarà en la defensa de les llibertats i la igualtat de les dones. 
..................................................................................
Esta es la historia de la vida de una mujer que fue innovadora en su tiempo pero quedó invisibilizada por los hombres de su familia. 
Hija de un indio y una catalana, Mercè Pàniker creció en la Barcelona de los años veinte del siglo pasado y pasó la adolescencia en un internado de la Alemania nazi, de donde volvería al estallar la Segunda Guerra Mundial. Estudió en la Universidad de Barcelona, y poco después un máster en la Universidad de Leeds, donde solo había cuatro mujeres matriculadas y más de veinte hombres. A menudo fue la única mujer en un mundo de hombres y siempre iba de cara con todo el mundo, sin excusas, sin pedir permiso. 
Al volver a Barcelona, se puso al frente de la empresa familiar Pàniker, S.A.de encolados y promovió una fuerte red asociativa en el sector químico. Cuando su marido muere de manera inesperada, ella, además, tendrá que criar a sus cuatro hijos sola. Con la llegada de la democracia, se involucrará en la defensa de las libertades y la igualdad de las mujeres. 
..................................................................................